Inzego z’imiyoborere

⦁ Komisiyo y’Ubutabera n’Amahoro ku rwego rwa Diyosezi

⦁ Komisiyo y’Ubutabera n’Amahoro ku rwego rwa Diyosezi

⦁ Komisiyo y’Ubutabera n’Amahoro ku rwego rwa Diyosezi

⦁ Komisiyo y’Ubutabera n’Amahoro ku rwego rwa paruwasi

⦁ Komisiyo y’Ubutabera n’Amahoro ku rwego rwa santarari

Komisiyo y’Ubutabera n’Amahoro ku rwego rw’umuryangoremezo