Uko tubikora

  • Komisiyo y’Ubutabera n’Amahoro ya Cyangugu ishyira mubikorwa inshingano zayo hakurikijwe imiterere y’inzego, ni ukuvuga kuva hejuru ujya hasi (top-down structure)
  • Ku rwego rwa diyosezi, komisiyo igizwe n’abantu 38 (buri paruwasi ihagarariwe n’abantu babiri , padiri omoniye na perezida wa komisiyo y’ubutabera n’amahoro), padiri umuyobozi ku rwego rwa diyosezi, n’abandi bagenwa n’amategeko ngengamikorere yayo.
  • ku rwego rwa paruwasi komisiyo y’ubutabera n’amahoro igizwe n’abahagarariye komisiyo y’ubutabera n’amahoro ku rwego rwa santarari
  • ku rwego rwa santarari komisiyo y’ubutabera n’amahoro igizwe n’abahagarariye komisiyo y’ubutabera n’amahoro ku rwego rw’umuryangoremezo
  • ku rwego rw’umuryangoremezo komisiyo y’ubutabera n’amahoro igizwe n’intumwa z’amahoro n’abagabuzi b’amahoro
  • Abagize komisiyo ya Diyosezi bahura buri mwaka bagasuzuma ibikorwa byakozwe mu mwaka utambutse bakanategura ibizakorwa mu mwaka ukurikiyeho.
  • Abagize urwego rwa tekinike bafite inshingano zo guhuza ibikorwa by’imishinga itandukanye iri gushyirwa mu bikorwa, ku bagenerwabikorwa baziguye n’abataziguye (700 633 batuye diyosezi ya Cyangugu).
  • Inshingano n’umumaro wabagize urwego rwa tekinike ni ugutegura, gushyiramubikorwa, gukurikirana no gusuzuma ibikorwa bigenzurwa n’abahagaririye komisiyo y’ubutabera n’amahoro ya diyosezi.
  • Uru rwego kandi rushinzwe kugaragaza aho imishinga igeze, impinduka iri kuzana ndetse n’imbogamizi zihari, inatanga kandi imishinga ishobora gukorwa bitewe n’ibibazo byagaragaye ndetse nicyifuzwa kugerwaho.

ORGANIZATION CHART

Capture